Direct online afspraak maken!

Depressief of somber?

Wanneer u depressieve gevoelens ervaart die maar niet voorbij lijken te gaan, dan zou u een depressie kunnen hebben. Uw leven lijkt waarschijnlijk een stuk somberder dan voorheen en het maakt niet uit wat u doet of wat u probeert, echte gevoelens van geluk en liefde lijken niet in u op te komen. Herkent u zichzelf hierin? Dan kan het erg verstandig zijn om met een psycholoog te praten die uw depressie op een juiste manier kan behandelen.

In Nederland lijden meer dan 500.000 mensen aan een depressie wat natuurlijk een vrij extreme zaak is. Veel mensen weten niet dat ze hieronder lijden, maar merken gewoonweg op dat ze lijden en dat ze vervelende gevoelens en vaak spanningsklachten hebben. Door uw depressie of uw depressieve gevoelens te herkennen en te erkennen maakt u het mogelijk om er iets aan te doen. Lees meer over depressie en de verschillende behandelvormen op de website www.depressie.nl.

Depressietherapie Eindhoven

Door middel van cognitieve gedragstherapie is het mogelijk om de irrationele gedachten die gepaard gaan met een depressie om te zetten in meer rationele gedachten. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gesprekstherapie en gedragstherapie. Bij depressietherapie wordt er vanuit gegaan dat de interpretatie van de cliënt meer de oorzaak is van de depressie dan hetgeen wat de cliënt feitelijk heeft meegemaakt.
Depressietherapie duurt afhankelijk van de cliënt en de mate van depressie vaak tussen de 5 en 10 behandelingen.